பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சியி ல் பணப் பெட்டி யுடன் வந் த நடி கர் சரத் குமா ருக் கு வழங் கப்ப ட்ட சம்ப ளம்…

தற்போ து  பிக்பாஸ் நி கழ்ச்சி இதுவரை 94 நாட் களை  கடந்த மிகவு ம் பரபர ப்பாக சென் று கொ ண்டிரு க்கிறது . இந்த நிகழ் ச்சி யில் நா ளுக்கு நாள் போ ட்டி யா ளர் க ளுக்கு இ டையே க டுமை யான போட்டிகளும் , வன்மமும் அ திகரித் துக்கொண் டே போ கிறது . …

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பட நடிகையின் தி ருமண வா ழ்க் கையில் இப்படி ஒரு ப ரிதாப நி லை மையா..??…

தென்னிந்திய சினிமா படத்துறையில் பிரபல திரைப்பட நடிகராக திகழ்ந்து வருபவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவன் ஆரம்பத்தில் நடத்துனராக வேலை செய்துகொண்டு நாடக திரைப்படங்களில் நடக்கத் தொடங்கினார். அதன்பிறகு இயக்குனர் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த…

கை தி பட த்தி ல் கார் த் திக்கு மகளா க ந டித்த கு ழந் தை யா இது?..அட ஒரு ந டிகை ரேஞ் சுக் கு மா…

தமிழ் சினி மாவில் கு ழந்தை நட்ச த்தி ரங் களு க்கு தற்போது  பஞ் ச மே  இல்லை என்னும் அளவிற்கு குழந்தை நட்சத் திர ங்கள் ஒ வ் வொ ரு வரு டமும் ஒவ்வொரு படங்களில் நடித்து வருகி றா ர்கள். குழந் தை யிலே யே நல்ல நடிப்பு  தி ற மை  இருக்கும் சில…

தன்னு டைய புதி ய படத் தி ற்கு நடி கர் சிவ கார்த் திகே யன் வா ங்கும் சம் பளம் எவ்வ ளவு தெரி யுமா…

சிவகா ர்த்தி கேயன் ஓர் தமிழ் தி ரைப்பட நடிகர் ஆவார் . இவர் ஆர ம்பத்தில் விஜ ய் தொலை க்காட்சியில் நிக ழ்ச்சி தொகு ப்பா ளராக பல ஆண்டுகள்  பணி யா ற்றி வ ந் தார் . இத ன் பி றகு  இவர் க டந்த 2012ஆ ம் ஆண் டு இயக்கு னர் பாண் டிராஜ் இய க்கத்தி ல்…

ம து போ தை யி ல் துப் பாக் கி யா ல் நட ந்த விப ரித ம்..!! நடிகர் ஜெ மி னி க ணேசனு க்கு ஏற் பட் ட நி…

அந்த காலத்திலேயே காதல் மன்னன் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பெயர் எடுத்தவர் தான் ஜெமினி கணேசன்.பெயருக்கு தகுந்தவாறு தமிழ் சினிமாவில் காதல் மன்னனாக வலம் வந்தார் நடிகர் ஜெமினி கணேசனுக்கு மருத்துவராக வரவேண்டும் என்ற கனவோடு வாழ்ந்து வந்தார். ஆனால்…

பி ரண்ட்ஸ் தி ரைப்பட த்தில் நடிகர் விஜயின் த ங்கையாக நடித்த கு ழந்தை யா ரென்று தெ ரியுமா..??…

தமிழ் திரைப்படத்துறையில் ஏராளமான ரசிகர்களை கொண்ட பிரபல நடிகராக இருந்து வருபவர் நடிகர் விஜய். இவர் பின்னணிப் பாடகராகவும் திரைப்பட நடிகராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். தனது ஆரம்ப காலத்தில் பல தோல்வி படங்களை சந்தித்தாலும் தனது விடாமுயற்சியால்…

சம்ப ளம் வாங் காம லே வலி மை படத் தில் ப ணி புரி ந்த முக் கிய பிரப லம் ..?? இத ற்கு என் ன கார ண ம்…

அஜித் குமார்  ஒரு தென் னிந் தியத் திரைப்பட நடிகர் ஆவார் . இவர் 1993 ஆம் ஆண்டு வெளி யான அமரா வதி என்ற திரைப் படத் தின் மூலம் தமிழ் தி ரையு லகிற்கு அறிமுக மா னார் . ஆனால் தமிழ் தி ரை யுலகி ல் அறிமு க மாகும் மு ன்னர் 1992 ம் ஆண் டு வெளி யா ன …

இத னால் தா ன் நடி கர் மோ கனு க்கு சி னிமா வில் வாய் ப்பு கள் கு றை ந்தது?..பல வரு டங்களு க் கு மு…

தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலத்தில் நடிகர் ரஜினி கமல் விஜயகாந்த் போன்ற பல முன்னணி நடிகர்கள் பிரபலமாக வலம் வந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் இவர்களுக்கு இணையாக இருந்தவர் நடிகர் மோகன். 80 காலகட்டங்களில் இவரின் யதார்த்தமான நடிப்பின் மூலம் பல ரசிகர்களை…

இ சைப்பு யல் ஏ ஆர் ரகுமானின் ம களுக்கு ச மீபத்தில் தி ருமணம் நடந்து முடிந்தது..!! அட மா…

உலக சினிமாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த ஒரே தமிழன் என்றால் அது இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமான் தான். இவர் இசையமைப்பாளராகவும்,  இயக்குனராகவும், தயாரிப்பாளராகவும், செயல்பட்டு வருகிறார். தனது ஆரம்ப காலத்தில் தனது தந்தையின் இசைக்கருவிகளை வாடகைக்கு…

பிர பல கா மெ டி நடிக ருக் கு ஜோ டி யாக நடி க் கும் நடி கை அ ஞ் சலி..!! அட இவ ருடன் தான் நடி க்க…

தமிழில் வெளியான அங்காடி தெரு என்ற படத்தின் மூலம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் ரசிகர்களையும் கவர்ந்தவர் தான் நடிகை அஞ்சலி. மேலும் இப்படத்தை தொடர்ந்து அடுத்த படமான எங்கேயும் எப்போதும் பலூன் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தமிழ் சினிமா…