மருத்துவமனையில் அனுமதி! பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் ஹிட் கொடுத்த பிரபல இயக்குனருக்கு நேர்ந்த சோகம்!

Uncategorized

இந்த வருடம் மிக மோ ச மா ன வருடமாகவே மக்கள் க ரு து கி ன் ற ன  ர். அப் ப டி த் தா னே என்றால் யா ரும் ம று ப்  ப த ற்கி ல் லை. கொ ரோ னா சினிமா வட்டாரத்தை அப்படியே மு ட க் கி போட்டு விட்டது. இதற்கிடையே சினிமா பிரமுகர்கள் சிலரின் ம ர ண செ ய் தி யு ம் அ தி ர் ச் சி யே. பாலிவுட் சினிமாவில் ராஜ் கபூர், இம்ரான் கான், சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் என பலர் இ க் கா ல கட் ட த் தி ல் இ ற ந் த ன ர். இ த ற்கி டை யி ல் சிலர் உடல் ந ல க் கு றை வா ல்  ம ரு த் து வ ம னை யி லு ம் அ னு ம தி க்க ப் ப ட் ட ன ர். இ ந் நி லையி ல் த ற் போ து பாலிவுட் சினிமாவின் முக்கிய ஒளிப்பதிவாளரும், இயக்குனருமான ரெமோ டிசோசா மா ர டை ப் பா ல் மும்பையில் உள்ள கோகிலாபென் ம ரு த் துவ ம னை யில் அ னு ம தி க் க ப்ப ட் டு ள் ளா ர்.

ஐ சி யு பி ரி வி ல் இருக்கும் அவருக்கு தீ வி ர சி கி ச் சை அ ளி க் க ப்ப ட் டு வருகிறது. Dreams (1995), Chameli (2003), Dhoom (2004), 36 China Town (2006), Delhi Heights (2007), Rock On!! (2008) and London Dreams (2009) ஆகிய படங்களில் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய அவர் ABCD, ABCD 2 படங்களையும் இயக்கியுள்ளார். அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும் எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *