மா நா டு படத் தி ல் நடி க்கு ம் வா ய்ப் பை தவ றவி ட்ட நடி கர் ஜெ ய் ..!! இத ற் கு இப்ப டி யொ ரு கா…

உ லகில் பிரபல  இயக்குனராக வும் நடிக ராகவும் திகழ்ந்து  வருபவர் வெ ங்கட்பிரபு அவர்கள். ஆரம்பத்தில் சிறு சிறு கதாபாத்தி ரங்களி ல் நடித்து வந்த இவர்  சென்னை 600028 என்ற படத்தின் மூலம்  இயக்குன ராக அறிமு கமானா ர் . இந்த படம் ம க்கள் மத்தியில்…

பல வருடங்களுக்கு முன்பு சீரியலின் நடித்துள்ள டிடி?..அட இந்த ஹிட் சீரியலில் தான்…

திவ்ய தர்ஷினி ஒரு   தொகு ப்பாளர்   ஆவார். இவர் விஜய் டிவியின்   செல்ல ப்பிள்ளை   என்றால் இவரை   க ண்  மூ டி   சொ ல்லலா ம். அந்த அளவிற்கு விஜய் டிவியின்   வள ர்ச்சி க்கா க   உழை த்து   உள்ள   தொகு ப்பாள ர்கள்  பட்டியலில் முதல் இடம் DD-க்கு…

நடிகர் ஹ ரீஷ் உ த்தமனின் ம னைவி யா ரென்று தெ ரியுமா..?? எ ன்னது இவரும் த மிழ் சி னிமாவில்…

தற்போதைய காலகட்டத்தில் தமிழ் சினிமாவில் ஏராளமான அறிமுக நடிகர்கள் நடித்து தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிக்காட்டி மக்கள் மத்தியில் பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் ஹரீஷ் உத்தமன். இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் போன்ற பல மொழித் திரைப்படங்களிலும்…

செம் பரு த்தி சீரி யல் வில் லியி ன் மக னை பார் த்துள்ளீ ர் க ளா ..?? அ ட, இந் த பி ரப லம் தா ன் இவ…

தமிழில் தொ லை க்கா ட்சி தொ டர் கள் பல வரு டங் களா கவே ஒளிப ரப் பாகி வரு கிறது. மக்க ள் படங்க ளை பார்ப் பதை விட தொலைக்காட்சி தொடர்களை தான் தவறாமல் பார்த்து வரு கிறா ர்கள் . அதுமட்டு மல் லாம ல் குடும் பத்துப்  பெண்களி ன்  பொழுது போக் குக்காக…

நடிகர் க னல் க ண்ணனின் ம கனை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? அட இவருக்கு இ வ்வளவு பெ ரிய மக னா..!!…

தமிழ் சினிமா திரைப்படத்துறையில் பிரபல சண்டை பயிற்சி இயக்குனராக திரைப்பட நடிகராக திகழ்ந்து வருபவர் கனல் கண்ணன் இவர் ஆரம்ப காலங்களில் திரைப்படங்கள் சண்டை பயிற்சி இயக்குனராக பணியாற்றி வந்தார் இவர் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் இந்தி கன்னடம் போன்ற பல…

த னி ஒருவ ன் ப டத் தில் ந டித்த சி றுவ னா இ து?..தற்போ து வ ளர் ந்து ஆ ளே அ டை யா ளம் தெரி யா மல் மா…

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு   கௌ தம்   வா சுதே வ்   மேனன்   இய க்க த்தில்   நடிகர் அஜித்   நடி ப்பி ல்   வெளி யாகி   திரை ப்ப டம்   தான் என்னை   அறி ந்தால். இந்த   திரை ப்படம்   ரசிக ர்களி டம்   பெரும் ஒரு நல்ல   வ ரவே ற்பை   பெற்று   ஓ டியது.…

ஆ ர் ஆர் ஆ ர் படத் தி ற்கா க நடி கை ஆலி யா பட் வாங் கிய ச ம்ப ளம் எவ் வ ளவு தெரி யு மா ..?? வெ…

தெ லுங்கு சினி மா உல கில் பிரபல மு  ன்ன ணி இய க்குன ராக திகழ்ந்து வருபவர் தான் இயக் குனர் ரா ஜமௌ லி  அ வர்க ள் . இவரின் இயக்கத்தில் வெ ளியான  பாகுபலி திரைப்படம் இந்திய அளவி  ல் நல்ல வரவேற்பை  பெற்ற து.  இதையடுத்து தற்போ து இவர் ஆ ர் ஆர் ஆர்…

இ சையமைப் பாளர் அனிருத் இ ரவு நேர த்தில் பிக் பாஸ் ந டிகையுடன் பி ரபல நி கழ்ச் சியில் கலந்து…

தென்னிந்திய சினிமாவில் தனது சிறப்பான இசையால் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தவர் இசையமைப்பாளர் இவர் தனது ஆரம்ப காலங்களில் முறையாக இசைக் கலைஞர் பயிற்சி பெற்று கற்றுத்தேர்ந்தார் அதன்பிறகு நடிகர் தனுஷ் நடித்து வெளிவந்த மூன்று எனும் திரைப்படத்தில்…

உ தவி செ ய்யு ங் கள் என் று கே ட்ட டி ரை வர்..!! நா ன் என் ன செ ய் ய மு டியு ம் எ ன்று சொ ன்ன நடிக…

தமிழ் சினிமாவில் தல என்றும் அல்டிமேட் ஸ்டார் என்றும் தமிழ் ரசிகர்களை தாண்டி பல மொழி ரசிகர்களை தன்பின் வைத்துள்ளவர் நடிகர் அஜித்குமார். அஜித் படங்கள் சமீபகாலமாக ஆரம்பத்தில் கொடுத்து வந்த ஹிட்டினை கொடுத்து வருகிறார்.தற்போது லாக்டவுன் என்பதால்…

190 பட ங்க ள் நடி த் தும் எ ந்த ப யனு மி ல் லை..!! ஒ ற்றை சீரி ய லில் ந டித் து கா ர் வா ங்கி ய நடி…

தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகர்களில் ஒருவராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் .சினிமா உலகில் இவர் ஒரு நடிகர் என்பது மட்டுமில்லாமல் சிறந்த ஓவியர் பேச்சாளர் கம்பராமாயண சொற்பொழிவாளர் என பல முகங்களுடன் திகழ்ந்து வருகிறார். அப்படி…